หน้าแรก > สินค้า

สินค้า


“ เรามุ่งมั่น ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบ เพื่อให้เป็นอันดับ 1 ในใจของลูกค้า ”

     จากขั้นตอนการผลิตของ  บริษัท อีสเทอร์น โฟม โปรดั๊ก จำกัด  ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ควบคุม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบกับการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวด ทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกผลิตภัณฑ์ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ที่ผลิตจากบริษัทฯ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงกับความ ต้องการของลูกค้า ด้วยความต้องการที่หลากหลาย เพื่อการนำไปใช้งานอย่างเหมาะสมในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
      บริษัท อีสเทอร์น โฟม โปรดั๊ก จำกัด จึงผลิตและจัดจำหน่ายฟองน้ำวิทยาศาสตร์หลากหลาย ระดับและ คุณสมบัติแตกต่างกันไป เช่น ฟองน้ำไม่ลามไฟ สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, ฟองน้ำป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, ฟองน้ำ Anti-UV สำหรับ อุตสาหกรรมผลิตรองเท้ากีฬา โดยทางบริษัทฯ สามารถตัดชิ้นงานตามขนาดและแบบที่ลูกค้ากำหนดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทางบริษัท อีสเทอร์น โฟม โปรดั๊ก จำกัด พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า