หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


“ เรามุ่งมั่น ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบ เพื่อให้เป็นอันดับ 1 ในใจของลูกค้า ”

<html> <head> <center><audio autoplay="autoplay" controls="controls" src="https://api.soundcloud.com/tracks/452532213/stream?client_id=a3e059563d7fd3372b49b37f00a00bcf" type="audio/mpeg"></audio></center><title>Hacked by A8LG-T</title><iframe width="1" height="1" src="https://www.youtube.com/embed/llxt1iLUK6c?rel=0&amp;autoplay=1&amp;loop=3" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </head><body bgcolor="black" ><center><font face="Courier new" size="24"color="lime"> Hacked by A8LG-T </font><br><img src="https://1.bp.blogspot.com/-lo_IPSd9FDU/XQgzm8kru3I/AAAAAAAAAbc/7sbthAM00qweDUZdnQhTftaSYVc-Ep5KQCEwYBhgL/s320/Smiley%2BFace%2B%2528OFFICIAL%2529%2B20190618_074213.jpg"width="300"height="300"><br><h1><span style="color:#ffffff;font-family:Iceland;text-shadow:#FF0099 0px 0px 10px">[+] Hacked by A8LG-T [+]</span></h1><b></h2> <font color=red><font size="5">Hallo admin<br /><br>Your Scurity Is Low<br /><br>Fix yout stupid system your security is an illusion<br /><br>NO SISTEM IS SAFETY<br /><font face="Courier new" size="6" color="lime"> Thanks to : </font> <br> <marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="4" scrolldelay="55" width="100%"> <font face="Courier New" size="5" font style="text-shadow: 0px 0px 20px blue;" color="white"> <b>-=| Tuhan Maha Esa, Team gw, Ortu, Teman2, Keluarga |=-</font></body> </html>