บริษัท อีสเทอร์น โฟม โปรดั๊ก จำกัด
thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com
“ เรามุ่งมั่น ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบ เพื่อให้เป็นอันดับ 1 ในใจของลูกค้า ”
สินค้า

    จากขั้นตอนการผลิตของ บริษัท อีสเทอร์น โฟม โปรดั๊ก จำกัด ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบกับการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวด ทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกผลิตภัณฑ์ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ที่ผลิตจากบริษัทฯ มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความ ต้องการของลูกค้า
    ด้วยความต้องการที่หลากหลาย เพื่อการนำไปใช้งานอย่างเหมาะสมในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท บริษัท อีสเทอร์น โฟม โปรดั๊ก จำกัด จึงผลิตและจัดจำหน่ายฟองน้ำวิทยาศาสตร์หลากหลาย ระดับและ คุณสมบัติแตกต่างกันไป เช่น ฟองน้ำไม่ลามไฟ สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, ฟองน้ำป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, ฟองน้ำ Anti-UV สำหรับ อุตสาหกรรมผลิตรองเท้ากีฬา
    โดยทางบริษัทฯ สามารถตัดชิ้นงานตามขนาดและแบบที่ลูกค้ากำหนดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทางบริษัท อีสเทอร์น โฟม โปรดั๊ก จำกัด พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ ได้จำแนกผลิตภัณฑ์ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้ประโยชน์ได้ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา
    • ฟองน้ำสำหรับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องนอน
    • ฟองน้ำสำหรับการลามิเนท
    • ฟองน้ำสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
    • ฟองน้ำสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ